ಸಾಹಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ

heading1

              ಬೇಂದ್ರಯವರ ’ಬೆಳಗು’ ಕವನ ಲೌಕಿಕತೆಯಿಂದ ಅಲೌಕಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕವಿತೆ. ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಒಳನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲೌಕಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು […]

     ’ಶಾನುಭೋಗರ ಮಗಳು’ ಎಂಬುದು ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ’ಮೈಸೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಕವನಸಂಕಲನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ. ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮನಸೆಳೆಯುವ, ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗುವ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ […]

           ಇದು ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ’ಮೈಸೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಕವನಸಂಕಲನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯಗೀತೆ. ನವದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಮೋಹ, ಕಾಮಗಳನ್ನು […]

      ಇದು ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ’ಮೈಸೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಕವನಸಂಕಲನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ  ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭಾವಗೀತೆ  ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ […]

                “ಮೈಸೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆ”ಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ‘ಪ್ರೇಮಕವಿ’ ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ, ನಾಡಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರನಾಡಿನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ, ನವದಂಪತಿಗಳ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಧುರಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. […]

                “ಸರಸವೇ ಜನನ, ವಿರಸವೇ ಮರಣ, ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ” – ಇದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ನುಡಿಮುತ್ತು. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ಬೆರೆತಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು […]