ಸಾಹಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ

heading1

ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಕ್ಕನ ಗೂಡಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗುಂಪುಕೂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ.  ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಮೌನ ಆವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೊಮ್ಮೆ ಎದೆ […]

          ಪ್ರಸಾದ ನದಿದಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಪಕ್ಕದ ಮರಕ್ಕೊರಗಿ ಕುಳಿತು ನದಿಯ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿ ಒಳಗಿಳಿಯುವ ನೀರು […]

 ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಾಟಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮನೆಯ ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಲಾಗದ ತುಮುಲ, ಎದೆಯಲ್ಲೇನೋ ನೋವು, […]